ФГОС

http://nsportal.ru/fgos-v-nachalnoi-shkole

http://s11034.edu35.ru/our-school/1/407-fgos-nachalnaya-shkola